Публичный договор на предоставление услуг хостинга

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на надання послуг хостингу

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою ) фізичної особи-підприємця Іваненко Олексій Ігорович, що дії на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, (надалі іменованого « Виконавець » ) і містить всі  істотні умови надання  послуг  (ст. ст. 633 , 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України ) .

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України ( ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа , що проводить таким чином акцепт цієї оферти , стає Замовником .

Терміни та визначення, що використовуються в Договорі

Сервер – програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Трафік – сукупний об’єм даних (файли, пошта, тощо), який проходить через сервер протягом певного проміжку часу.

Веб-хостінг – послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який постійно знаходиться в мережі.

CPU (процесор) – потужність процесора, яка гарантується Виконавцем при наданні Замовнику Послуги ВПС згідно з обраним тарифним планом.

RAM – оперативна пам’ять сервера, об’єм якої надається у відповідності із обраним Замовником тарифного плану.

Проксі-сервер – сервер та/або програмне забезпечення, який виступає в якості посередника між комп’ютерами-клієнтами та/або серверами.

Доменне ім’я (домен) - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну   назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену.

Реєстр – центральна база даних домену UA, яка містить інформацію про зареєстровані доменні імена, Адміністраторів доменів, іншу інформацію, необхідну для реєстрації доменів.

Реєстрація домену – це занесення інформації про домен в центральну базу даних доменних імен.

Делегування домену – це створення технічного запису про домен у вказаних адміністратором DNS-серверах, що відповідають та забезпечують функціонування домену.

Адміністратор домену – юридична або фізична особа, для якої реєструється домен. Адміністратор домену визначає: порядок використання домену; організацію, яка здійснює технічний супровід домену.

Адміністрування домену – визначення порядку використання домену, організація технічного супроводу домену, організація сплати за послуги забезпечення функціонування домену.

Строк  реєстрації – час, протягом якого забезпечується зберігання інформації про домен в Реєстрі доменних імен. Мінімальний строк реєстрації домену складає 1 (один) рік.

DNS-сервер – служби доменних імен, які містять  конфігураційні файли зареєстрованого домену.

Логін – унікальний для веб-сервера Виконавця набір літер та цифр, які в поєднанні з паролем слугують ідентифікатором Замовника.

Пароль – набір літер та цифр, які в поєднанні з Логіном слугують ідентифікатором Замовника.

Замовлення – електронне повідомлення, відправлене Замовником з сайту Виконавця (http://ua-host.com), яке включає номер замовлення, а також перелік послуг Виконавця, які Замовник воліє отримати.

Система керування замовленнями – розділ сайту Виконавця, логін та пароль до якого надається Замовнику після формування замовлення за посиланням http://ua-host.com. У системі керування замовленнями зберігаються дані Замовника, перелік, дата та зміст надісланих Замовнику Виконавцем електронних повідомленнь, перелік сплачених Замовником  рахунків, активних Послуг. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження логіну та паролю до системи керування замовленнями.

Веб-сайт Виконавця – веб-сайт, який знаходиться у мережі Інтернет за посиланням http://ua-host.com. Доступ до веб-сайту мають всі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень

Спам це:  здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; розміщення в будь-якій конференції чи форумі повідомлень рекламного, комерційного, чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції чи форуму, або ж їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції чи форуму;

розсилання інформації отримувачам, які заздалегідь висловили своє небажання отримувати таку інформацію;

використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та ін.) в якості контактних  даних при здійсненні будь-якої з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені дії.  

Послуга (послуги) веб-хостінгу:

надання Замовнику унікального імені (логіну) та паролю, які дозволяють йому розміщувати дані на сервері Виконавця;

надання Замовнику логіну та паролю до системи керування замовленнями

надання Замовнику дискового простору та інших технічних ресурсів на сервері Виконавця у відповідності з обраним тарифом, який вказаний на веб-сайті Виконавця.

отримання Замовником необхідних для використання веб-хостінгу консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на веб-сайті Виконавця.

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу веб-хостінгу згідно з вибраним Замовником тарифом. Перелік тарифів та їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця.

1.2. Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним Послуги у відповідності до тарифів, вказаних на веб-сайті Виконавця.

1.3. До складу Послуги не входять можливості прийому\передачі електронних повідомлень в офісі Виконавця, настроювання або діагностування персонального комп’ютера, модема або програмного забезпечення Замовника, навчання навичкам роботи у мережі Інтернет та користуванням персональним комп’ютером.

2. Вартість Послуг та порядок розрахунків

2.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за даним Договором, вказується на веб-сайті Виконавця.

2.2. Виконавець надає Замовнику рахунок  електронною поштою для передплати Послуг не менше як за 5 календарних днів до моменту закінчення  розрахункового періоду. Замовник оплачує  отриманий рахунок шляхом  перерахування  коштів на розрахунковий рахунок  Виконавця. У разі повної або часткової несплати рахунку у вказаний  термін, Виконавець має  право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати Послуг.

2.3. Контактною електронною адресою (e-mail) є електронна адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення на веб-сайті Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за  правильність надання e-mail , та її працездатність.

2.4. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України в формі передплати на період, вибраний Замовником при проходженні процедури замовлення на сайті Виконавця. Мінімальний період замовлення становить 1 (один) місяць. У разі необхідності зміни періоду оплати Замовник повідомляє Виконавця за допомогою елетронної пошти, або проводить зміну періоду оплати через систему керування замовленнями.

2.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність та своєчасність здійснюваних ним платежів за послуги, які   надає Виконавець за даним Договором.

2.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.

2.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та  публікації на веб-сайті Виконавця (http://ua-host.com), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

2.8. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку у платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми як оплату виконаних Послуг.

2.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг.  Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця  та відправленням  на контактну електронну адресу Замовника відповідного повідомлення. Замовник може не погодитись з таким  підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10  календарних днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання  повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення  про  підвищення тарифів означає, що він погоджується з новими тарифами та всіма зобов’язаннями по сплаті. Зниження тарифів на Послуги проводиться Виконавцем  без попереднього повідомлення.

2.10. Виконання Послуг  підтверджується Актом прийому-передачі Послуг (виконаних робіт), який Замовник  зобов’язується підписати протягом 30 календарних днів з моменту отримання  Акту від Виконавця.

2.11. Сторони домовились, що по причині специфічності Послуг, які надаються Замовнику, Послуги вважаються  наданими з моменту отриманням  Замовником  на контактну адресу логіну та паролю для користування Послугами,  або здійснення реєстрації доменного  імені. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він надсилає претензії на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акта прийому-передачі Послуг (виконаних робіт). Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії протягом  30 календарних днів з моменту надання Послуг.  

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати послуги у відповідності з умовами вибраного Замовником тарифу Послуги.

3.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в об’ємі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов даного Договору.

3.1.3. У разі незадоволення Замовником якістю наданих Послуг, та отримання письмового звернення про дострокове розірвання Договору, повернути Замовнику залишок сплачених коштів протягом  10 календарних днів з моменту отримання  письмового повідомлення, з вирахуванням вартості реєстрації доменного імені, якщо доменне ім'я було зареєстровано безкоштовно. Розрахунок залишку коштів проводиться на момент отримання письмового звернення від Замовника.

3.1.4. У разі порушення умов даного Договору попередити Замовника електронною поштою про виявлені порушення.

3.1.5. Повідомити Замовника про факти намагання третіх осіб зашкодити працездатності сайту Замовника, якщо наявність цих випадків потребує проведення спеціальних дій Виконавця.

3.1.6. Надіслати Замовнику повідомлення  після призупинення надання Послуг у випадках, передбачених  п. 3.3.1 даного Договору.

3.1.7. Не розголошувати та не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання даного Договору.

3.2            Замовник зобов’язаний:

3.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну та достовірну інформацію. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати усі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

3.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.

3.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.

3.2.4. Своєчасно передплачувати Послуги.

3.2.5. Підписувати Акти наданих послуг, виконаних робіт та направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У випадку неотримання Виконавцем підписаного Акту виконаних робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів або мотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному об’ємі, що підтверджується Актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем.

3.2.6. Самостійно слідкувати за дотриманням норм етикету мережі Інтернет.

3.2.7. Не вживати ніяких заходів, свідомо чи ненавмисно, які можуть призвести до порушення функціонування програмного забезпечення та/або системи в цілому.

3.2.8. Дотримуватись вимог діючого законодавства України та міжнародного законодавства., в тому числі не розміщувати на  сайті  протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб.

3.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг  адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Повністю або частково  призупинити надання Послуг  у наступних випадках без  попереднього додаткового попередження:

  • у разі недотримання Замовником умов даного Договору.
  • у разі  неодноразового  недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.
  • якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі.
  • у випадку, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі.
  • у випадку порушення Замовником  норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики у телефонній розмові або у листуванні  зі спеціалістами Виконавця.
  • у випадку, якщо надання Послуги Замовнику зашкоджує діловій репутації Виконавця
  • при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України у випадку виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, і не несе відповідальність за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника чи його представників.

3.3.3. При перевищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф, а при відмові Замовника – призупинити надання Послуг з поверненням  невикористаних Замовником передплачених коштів.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Виконавець не несе відповідальності:

4.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої сторони.

4.1.2. За будь-який збиток, завданий Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків.

4.1.3. За зміст та достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом  надання Послуг.

4.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, що використовується Замовником.

4.1.5. За втрачений прибуток та/або дохід а також за непрямі збитки Замовника в період використання чи невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких втрат.

4.1.6.   За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

4.1.7.   За зміст інформації, що розташована на веб-сайті  Замовника.

4.1.8.   За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

4.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

4.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання хостінгу.

4.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник, - свідомо чи не знаючи, - порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.

4.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

4.2.    Замовник  несе відповідальність:

4.2.1. За порушення чинного законодавства, здійснене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.

4.2.2. За недотримання умов даного Договору.

4.2.3. За недотримання термінів та порядку оплати Послуг.

4.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін та пароль) та за збитки, які можуть бути надані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу по Послуги.  

5. Передача прав та обов’язків

5.1.  Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов’язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

6. Вирішення спорів  

6.1  Всі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

6.2 У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду  за встановленою підвідомчістю   та   підсудністю у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. Форс-мажор   

7.1    Жодна з Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли  їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії  державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

7.2  Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно сповіщає про це іншу Сторону.

7.3  Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили продовжується більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.  

8. Термін дії та умови розірвання Договору

8.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє протягом терміну, за який Виконавцем    здійснена передплата Послуг.

8.2. У випадку здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які зазначені у даному Договорі.

8.3. Даний Договір може бути розірваний:

8.3.1. На підставі пунктів 2.5, 2.10, 3.3.1, 4.2.2 та 7.3

8.3.2. За бажанням однієї зі Сторін, про що має бути повідомлено іншу Сторону не менше як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

8.3.3. За взаємною згодою Сторін.

8.3.4. Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

8.3.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов'язку сплатити Виконавцю заборгованості за надані Послуги.

8.3.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено, не повертається) , за умови відповідного звернення Замовника.  

9. Заключні положення

9.1. З моменту підписання даного Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються  предмету Договору, втрачають силу.

9.2. Всі Додатки, Доповнення, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є невід'ємною його частиною.

Додаткова Угода № 1

Правила користування Послугами та мережею Інтернет

1. Користування мережею Інтернет.

1.1. Через послуги, що надає Виконавець, Замовник може користуватися як безпосередньо самими Послугами та і їх складовими.. Крім інформації та Послуг, вказаних в даному Договорі, Виконавець не постачає та не контролює інформацію, Послуги та товари, які розміщені чи реалізуються через мережу Інтернет.

1.2. Усі товари, інформація та послуги, які пропонуються в мережі Інтернет, надаються третіми сторонами, які не пов'язані з Виконавцем (за винятком Послуг, вказаних в Договорі). Замовник бере на себе повну відповідальність та ризик за користування Послугами та мережею Інтернет.

1.3. Виконавець не надає ніяких гарантій – прямих або опосередкованих (включаючи, без обмежень, гарантії дотримання прав власності або придатності для конкретної мети) на будь-які товари, інформацію та послуги, що надаються через мережу Інтернет третіми особами. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати, втрати або збиток, які прямо або опосередковано виникли в результаті надання Послуг.

1.4. Замовник самостійно несе відповідальність за точність, повноту та достовірність інформації, розташованої на веб-сайті Замовника.

1.5. Замовник усвідомлює, що Інтернет містить невідредаговані матеріали, деякі з яких мають відвертий сексуальний характер або можуть містити образливу для декого інформацію. Виконавець не контролює ці матеріали та не несе за них ніякої відповідальності.

2. Правила користування Послугами

2.1. При користуванні Послуг забороняється:

2.1.1. Обмежувати доступ інших користувачів, або перешкоджати іншим користувачам використовувати Інтернет.

2.1.2. Несанкціоноване розсилання (спам) є неприйнятними діями. Домен Замовника та ім’я його фізичного сервера не повинні виступати в якості відправника, посередника та/або бути посиланням в електронних повідомленнях та/або електронній пошті таких розсилок незалежно від того, через які сервера проводиться така розсилка. Крім цього, забороняється несанкціонована розсилка в середовищах SMS, ICQ и т. п. з використанням в тій чи іншій формі Послуг Виконавця.

2.1.3.      Розсилати більше 300 листів з одного домена за 1 годину часу.

2.1.4. Опубліковувати або  передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію, розповсюдження  якої прямо чи опосередковано суперечить Українському законодавству та/або Міжнародному праву.

2.1.5. Опубліковувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію та програмне забезпечення, яке  містить у собі комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

2.1.6. Використовувати Послуги для перешкоджання роботі комп'ютерних систем Виконавця та/або його клієнтів, сканування та інших деструктивних дій як у відношенні до комп'ютерних мереж та систем Виконавця, так і  інших мереж  та систем Інтернет.

2.1.7. Використовувати Послуги для незаконного/неавторизованого доступу до комп'ютерних систем та мереж як Виконавця так і доступних через Інтернет комп'ютерних систем та мереж третіх осіб.

2.1.8. Відсилати, опубліковувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати за допомогою  Послуг будь-яким способом отримане програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими  або іншими правами, без дозволу власника.

2.1.9. Використовувати особисті або надані інформаційні ресурси (поштові скриньки, адреси електронної пошти, сторінки WWW     тощо) в якості контактних координат при здійсненні будь-якої з викладених вище дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені ці дії.

2.1.10. Iнiцiювати процеси на серверi, якi займають бiльше нiж 128 Мб оперативної пам'ятi, бiльше 20 секунд процесорного часу серверу або бiльше нiж 5% всiх доступних системних ресурсiв за будь-який промiжок часу для тарифів віртуального хостингу та реселінгу.

2.1.11. Запускати на сервері  резидентні програми, демони, chat-програми, проксі-сервер або програми, що працюють по протоколу IRC і  Jabber.

2.1.12. Використовувати Послугу в якості транзитного проксі-сервера із середовища UA-IX в глобальне світове середовище і навпаки.

2.1.13. Виконавець залишає за собою право відмовити у пересиланні або видалити будь-яку інформацію або матеріали, які порушують даний Договір, чинне законодавство України та загальноприйняті і міжнародні норми про етикет Інтернету.